NFOŚiGW udostępni fundusze na zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

  • 17.01.2017
  • 1755
  • Źródło: NFOŚiGW

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez: rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą; eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk górniczych; monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji lub pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Beneficjentami dotacji mogą być: finansowane w całości lub w części ze środków budżetu państwa w formie dotacji podmiotowych i celowych podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego; podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie. O pożyczkę mogą starać się podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Warto też wiedzieć, że istnieje możliwość przekwalifikowania wniosków dotacyjnych na pożyczkowe zgodnie z zapisami programu.

Kontakt dla mediów:
Rzecznik prasowy NFOŚiGW                                                     Wydział Komunikacji Społecznej NFOŚiGW
Sławomir Kmiecik                                                                    Donata Bieniecka
tel. 22 45 90 578 / kom. 724 700 828                                        tel. 22 45 90 109
rzecznik@nfosigw.gov.pl                                                           donata.bieniecka@nfosigw.gov.pl

Wcześniejsze aktualności


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)